AKCJA KULTURA

Oto grupa krzykaczy, hejterów i nieudaczników… a nie, wróć 😉 oto inicjatywa bardzo odważnych ale przede wszystkim kompetentnych praktyków kultury – artystów, społeczników, menadżerów, aktywistów, dyrektorów, naukowców (wśród nich wielu kandydatów do wrocławskiej Rady Kultury) – zgromadzonych w inicjatywie Akcja Kultura i wierzących, że do pracy z kulturą da się zaimplementować obiektywne wartości i #8zasad, które poprawią jakość zarządzania nią.

Ponieważ pole kultury to niestety najczęściej obszar ciągłej walki, gry interesów oraz stosowania przemocy symbolicznej przez tzw. mocniejszych graczy i prawomocne elity, wprowadzenie tych #8zasad do codziennej praktyki działań, obowiązującej zarówno urzędy zajmujące się kulturą, instytucje kultury, NGOsy, ale również grupy artystyczne i indywidualnych artystów, spowoduje przynajmniej częściowe pozbycie się napięć i konfliktów oraz realne uspołecznienie i zdemokratyzowanie miejskich (i nie tylko) polityk kulturalnych.

8 zasad wraz z opisem pod zdjęciem:

#AkcjaKultura

Po pierwszej konferencji prasowej #AkcjaKultura. Oto osiem zasad, którymi kieruje się nasza inicjatywa:

Zasada konsultacji

– strategie i programy kulturalne muszą być rzetelnie konsultowane z mieszkańcami, uczestnikami kultury i środowiskami artystycznymi

Zasada wolności

– artysta powinien być skutecznie chroniony przed wszelkimi formami cenzury, a sztuka przed wszelkimi formami politycznej instrumentalizacji

Zasada jawności

– decyzje urzędów i instytucji nie mogą być niezrozumiałe, tajne i anonimowe

Zasada kompetencji

– merytorycznej oceny programów, projektów czy dorobku artystycznego powinni dokonywać wyłącznie eksperci w danej dziedzinie

Zasada odpowiedzialności

– bronimy prawdy i unikamy nienawiści, sztuka jest ważnym medium obserwacji problemów społecznych, artysta jest istotny dla społeczności

Zasada obiektywizmu

– regulacje prawne, wybory personalne i procedury powinny służyć podejmowaniu racjonalnych decyzji, przeciwdziałając propagandzie oraz ideologizacji kultury

Zasada równości

– realizowane programy kulturalne powinny promować parytety i służyć reprezentatywności środowisk i grup odbiorczych, praca w kulturze powinna być odpowiednio wynagradzana i systemowo ubezpieczana

Zasada dostępności

– realizowane programy i projekty kulturalne powinny przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji.